Orošhaza

Tri u jednom: poljoprivredni grad, industrijski centar, turistički raj.

Orošhaza šarolik grad, naime u njemu se prepliću varošica Alföld regije (Nizije), industrijski centar 20. veka i moderno turističko naselje.

Orosháza

Za razumevanje sadašnjostri potrebno je malo istorije: pre dva i po stoleća protestanti iz prekodunavlja su od feudalaca dobili ovde utočište, da bi se tokom vremena razvila poljoprivredna delatnost i započelo formiranje građanstva. U periodu posle Drugog svetskog rata – bazirajući se na bogate izvore zemnog gasa u okolini – započeta je industrijalizacija velikih razmera. Između ostalog, tada se osnovala fabrika stakla i druge organizacije teške industrije. Tu spada i tadašni Mezőgép, preteča današnje kanadske firme Linamar Hungary.

Tokom ovih zbivanja došlo je do promene ne samo u izgledu grada već i u njegovom sastavu, tako da je Orošhaza postao grad domaćin ekonomskog, društvenog i kulturnog života.

Danas ga spominjemo kao grad sa potpuno izgradjenom infrastrukturom na glavnom putu broj 47. Pored osnovnoškolskih i srednjoškolskih tu nalazimo i visokoškolske ustanove, a što se tiče zdravstva grad raspolaže, pored savremene bolnice sa većim brojem vanbolničkih ustanova. Prisustvom nekih od značajnijih trgovačkih lanaca, situacija sa nabavkom robe je zadovoljavajuća. Isto se može reći i za sferu usluga, misleći tu na prisustvo banaka, ugostiteljskih objekata kao i delatnosti u službi lepote i nege.

Velika većina građanstva, koje inače broji trideset hiljada duša, je evangelističke a značajan broj čine i katolici i vernici reformističke vere. Najveći društveni problem je i ovde prisutan: sve manje mladih ostaje u gradu, većina se seli u glavni grad, u prekodunavlje i u inostranstvo. U poslednje vreme je primetna tendencija da se, na zadovoljstvo meštana, pojedinci vraćaju ulažući u napredak sredine svoje znanje i kapital.

Galerija slika