Mongolski bedem

Uzbudljive prizore predela Orošhaze i Pustafeldvara, ne nudi samo period oko osvajanja teritorije, ve i njemu predhodeći.

Veliki Mongolski bedem je naziv za grebenastu humku, inače zemljana tvrđava, za koju se, 1939. godine, kao rezultat ispitivanja, ustanovilo da je nastala pred kraj bronzanog ili na početku gvozdenog doba. Veliki deo polukružnog rova, dužine 3050 m, je erodirao a njegove strane su postle površine obradive zemlje. Istočni deo je manje oštećen viševekovnom erozijom. Njegov strmiji, severo-istočni deo je veoma malo obrađivan, i zbog toga se tu formirao prirodni travnjak koji je pružao zaštitu protiv erozije.

Prema zapisima na sajtu Wikipedie, u sastavu pomenutog travnjaka se nalaze takve biljne vrste koje su, ili veoma retke ili se ne mogu naći na drugim mestim, i koje su tu opstale samo zahvaljujući tome što u procesu obrade zemlje nisu uništene.

Pomenute biljne vrste. su: Asperula cynanchia L, Phlomis tuberosa L., Salvia nutans L., Thalictrum minus L., Viola ambigua W. et. K. –itd.

Oko 1930. godine više ovakvih travnjaka je bilo poznato, ali danas je ostao samo gore opisani.

Mesto je dostupno i kolima i biciklom, a ni organizovana pešačka tura iz Orošhaze ne predstavlja posebno opterećenje, tako da je svima preporučujemo.