Lov

Atraktivna Lovišta

U županiji Bekeš, na više od 500.000 hektara, širi se teritorija pogodna za život divljači, najveći deo ove teritorije pripada području Orošhaze, a i u susednu županiju Čongrad je veoma lako preći.

Na Niziji i u okrugu Orošhaze živi za ovu teritoriju karakteristična sitna divljač. Može se loviti na fazana, zeca, jelena, divlju patku, i po zakonu propisanoj količini na divlju jerebicu.

Vlada, lovački i civilni savezi se trude da u županiji lovačko rukovodstvo bude uvek stručno i moderno. Zahvaljujući ovome, razna – dole navedena – lovačka udruženja vrše organizaciju lova, kao i organizaciju domaćeg i međunarodnog lovačkog turizma.

Ako ste zaboravili nešto od lovačke opreme kod kuće, u gradu (Orošhaza) u prodavnicama lovačke opreme možete to lako nadoknaditi.

Kettős-Kőrösmenti Vt.

5624 Doboz, Körösbalpart 30. +36 66/268 370

Kőrösladányi Vt.

5516 Körösladány, Kossuth u. 17. +36 30/239 1468

Petőfi Vt.

5622 Köröstarcsa, Kossuth út 11. +36 66/480-343 tonncsika@rtlmail.hu

Sarkadi Pelikán Vt.

5720 Sarkad. Pf. 25 +36 20/979 3272 drszaboz@bekesnet.hu

Széchenyi Zs.Vadásztársaság

5925.Gerendás,Áchim u.15. e-mail: farkas@primcom.hu

KEVERMES LÖKÖSHÁZA Vt.

5744 Kevermes, Árpád u. 6. +36 68/434 018

MEZŐBERÉNY Vt.

5650 MEZŐBERÉNY, Luther u. 23. +36 66/352 650

NAGY ENDRE Vt.

5650 MEZŐBERÉNY, Malom u. 2. +36 66/423 142

NAGYKAMARÁSI Vt.

5751 NAGYKAMARÁS, Arany u. 57. +36 68/ 436 270

ARBORÉTUM Vt.

5540 SZARVAS, I. kk. 10. +36 66/515 300 / 210, fax: + 36 66/313 179

NAGYKOPÁNCSI Vt.

5940 TÓTKOMLÓS, Makói út 2. +36 68/460 497

SZÁRAZ-ÉR MENTI Vt.

5940 TÓTKOMLÓS, Békéssámsoni út 37. +36 68/462 670