Crkve u Orošhazi

Obzirom da su Orošhazu osnovali, zbog svoje vere proterani evangelisti, do danas oni predstavljaju najve u versku zajednicu u gradu.

Iz ovog potiče i činjenica da je jedina crkva kao zaštićeni istorijski spomenik, baš evangelistička koja je izgrađena u stilu kasnog baroka. Njena gradnja je počela 1777. godine, a sadašnju formu je dobila 1830. godine.

Velike orgulje, u ovoj građevini, koja može da primi 2500 osoba, ukrasio je Dunaiszky Lőrinc. Sliku nad oltarom, koja predstavlja poslednju večeru naslikao je Pesky József. Tu se nalaze i četiri ogromne mermerne ploče sa ugraviranim imenima, u Prvom svetskom ratu palih evangelističnih vernika.

U mrtvačnici, 1922. godine sagrađene katoličke crkve, Jézus Szíve, sahranjen je Széchényi Miklós, episkop iz Nađvarada, čija je zadužbina ova crkva. Grob pokriva ploča od crnog mermera.

U zadnjem delu kapele stoji krst od crnog mermera, visok tri i po metra a na njemu od belog mermera, Hristovo kip sa Svetim srcem. Autori grobnice su Sieger Albin i Szőts Imre, a a kip Hrista je delo Horváth Adorjána.

Vernici kalvinističke crkve čine manji deo u Orosházi, a njihova crkva je sagrađena, u neogotskom stilu, za vreme Prvog svetskog rata, između 1914. i 1917. godine. Spoljna kao i unutrašnja pojava crkve nosi obeležja vitkosti. Ispred fasade se nalazi toranj visine 36 metara, asa njegove obe strane stoji po jedno stepenište.

Galerija slika: Crkve u orošhazi