Muzej Bunar

Jedna od izuzetnosti grada je, u zemlji jedinstveni Kutmuzeum (Muzej „Bunar”), i njemu pripadajuća izložba istorijata vode.

Izložbena zbirka već nekoliko godina deluje pod okriljem muzeja Szántó Kovács János (Santo Kovač Janoš), a ranije je bila zbrinuta u sastavu Vodovoda županije Bekeš.

Kutmuzeum je, ostvarujući svoj san, osnovao stariji istoričar, Kiss Horváth Sándor (Kiš Horvat Šandor). Tokom dvadesetak godina je negovao i širio zbirku, sve dok 2002. godine, u ulici Taš nije otvorio istorijski muzej. I danas zadivljujući prizor pružaju, stari vodotoranj a u dvorištu stari bunari.

Ovaj muzej je već dva puta osvojio titulu Muzeja godine. Vodovod županije Bekeš je dugi niz godina pomagao osnivača zbirke.

Danas je muzej u vlasništvu grada, zahvaljujući tome što je Vodovod gradu besplatno dao to na poklon.

Muzej nema stalno radno vreme, ali zaineresovani mogu da najave svoju posetu instituciji.

Muzej na mapi

My location
Get Directions