Naš komšiluk: Arad

Iz izvesnog aspekta nedostatak predstavlja istočna lokacija predela, ali sa aspekta turista koji stižu u županiju Bekeš, blizina državne granice čini prednost.

Nekada Mađarska a danas već teritorija susedne zemlje, ali aktivno mađarsko govorno područje, nudi veliki broj zanimljivih programa, a zainteresovane čeka i poseta brojnim istorijskim spomenicima.

AradŽupaniju Bekeš i sa istočne i sa južne strane okružuju rumunske teritorje a za prelazak postoji više graničnih prelaza. Za „istraživače” koji kreću iz Orošhaze, najidealniji su prelazi Nagylak ili Battonya a i put za Đulu može biti prijatan. Prilaz Rumuniji je ostvariv i železnicom u kom se slučaju koristi granični prelaz Lökösháza.

Gradovi, relativno blizu granica (sa istoka prema jugu) Nađvarad, Salonta, Arad i Temišvar još i danas, skoro sto godina od trianonskog mirovnog sporazuma, raspolažu sa začuđujuće velikim sadržajem mađarske kulture i istorije. Nađvarad pored ostalog je i rodno mesto kneževa Báthory, esztergomskog arhiepiskopa Pázmány Pétera, nekadašnjeg ministra Tisza Kálmána, grofa Teleki Mihálya, a da neizostavimo ni savremenike, iz ovog mesta potiču i legendarni sportski komentator Knézy Jenő, i pevačica Tolvai Renáta.

Arad főtérU Nađsalonti je rođena slavna istorijska ličnost Toldi Miklós i pravo blago mađarske kulture, pesnik Arany János. Odavde potiču takođe i druga dva velikana , pisci Sinka István i Zilahy Lajos. Arad mađarskim turistima pruža izuzetno mnogo znamenitosti. Najznačajniji među njima su spomenici posvećeni trinaestorici pogubljenih revolucionara iz 1848-49. godine.

Arad naravno nije samo poznat po tužnoj istorijskoj prošlosti. Pored drugih poznatih ličnosti tu je rođen i glumac Jávor Pál i pesnik Tóth Árpád. Za Temivař, treći najveći grad u Rumuniji, vezuju se takva imena kao što su Klapka György kasniji narednik tvrđave Komarno, Kiss Ernő jedan od trinaestorice pogubljenih revolucionara iz Arada, episkop Tőkés László, danas delegat evropskog parlamenta ili pesnik Márki Zoltán.

http://www.aradhotspots.ro

Galerija slika

Mapi

My location
Get Directions