Játékszabályzat

„Gondolj egy élményre… Itt megtalálod!”

A játék szervezője: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (székhely: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. ) és a Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete (székhely: 5904, Orosháza Fasor utca 3.)

A játékban részt vehet bármely Facebookon regisztrált, valós névvel rendelkező felhasználó, aki a játék feltételeit teljesíti. A játékban egy személy egyszer szavazhat. A játékban résztvevők automatikusan elfogadják, hogy az oldal üzemeltetője a nevüket a játék során felhasználhatja, továbbá magukra nézve kötelezőnek tekintik jelen szabályzat minden pontját.

A játék időtartama: 2015.04.01 – 2015.11.30.

A játék menete:

  • 1. Lájkold az oldalt
  • 2. Válaszolj helyesen a kérdésre
  • 3. Sorsolás

Részletesen:

A Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete (Szervező) játékot hirdet Gyopárosfürdő nevű Facebook oldalán az oldal felhasználói számára. A játék menete: A Szervező által meghirdetett játék. A játék során a felhasználónak válaszolni kell a „Mi Orosháza-Gyopárosfürdő jelképe? kérdésre. Az alkalmazás előzetes engedélykérést követően üzenetet tesz közzé a játékos üzenőfalán. A játékon minden játékos egy alkalommal vehet részt.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik csatlakoztak Orosháza-Gyopárosfürdő hivatalos Facebook oldalhoz. Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte. Személyes adatok kezelése: A játékban való részvételhez a felhasználó egyes Facebook-on megadott adataira van szükség, mely adatok az alkalmazás engedélyezésére való felszólítás előtt részletezve vannak a felhasználó előtt. A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. valamint a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete a játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá marketingtevékenysége során felhasználja.

További harmadik személyeknek a fent nevezett két cég ezen információkat nem adja tovább illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. Az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. és a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. Felelősség kizárása: A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Facebook profil, e-mail cím és telefon segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot , hogy a játékszabályokat egyoldalúan módosítsa a játékosok külön értesítése nélkül. Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

Ez a promóció az MKM Marketing Institute Kft. jóvoltából készült, amely a promóciót egyedileg nem támogatja, adminisztrálja és nem ellenőrzi. Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem kezeli, nem hagyta jóvá, ill. azzal összefüggésbe nem hozható. A jelentkezők a promóció szervezőjének szolgáltatnak információt, és nem a Facebook számára.
A fürdőbelépő nyertesek értesítése e-mailben történik. A nyeremény átvétele a fürdőbelépő igénybevételével egyidejűleg történik Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park és Élményfürdőben, melynek címe 5904, Orosháza Fasor utca 1-3. A nyereményjáték nyertesei a nyeremény-belépőt 2015.12.31-ig használhatják fel. A nyertest további adó- és/vagy járulékköltség nem terheli.

A wellness-hétvége nyertesek értesítése e-mailben történik. A felajánlott vouchereket e-mail formájában küldjük ki, annak felmutatásával vehetik igénybe a kiállító szállodában 2015. december 31. napjáig, a szállodával történt előzetes telefonos egyeztetést követően.